Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i GlobeORG har i dag 5. juni 2016 besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte, hvor hovedhensikten er å bytte navn på organisasjonen. Dette med bakgrunn i flere nye arrangementer enn GlobeLAN, og det bl.a. mye misforståelser mellom navnene GlobeLAN og GlobeORG.

Dato: søndag 12. juni klokken 1500

Hvor: Tønsberg rådhus (inngang mot parken)

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtereferent
  3. Valg av protokollunderskrivere
 2. Orientering fra styret
  1. Styret orienterer om de prosjektene som er gjennomført og startet siden forrige årsmøte i januar
 3. Diskusjon rundt navnevalg
 4. Vedtektsendringer
  1. Gjennomgående endringer i vedtektene, endre fra GlobeORG til forslag vedtatt i sak 3
  2. Endre i §1 «datahobbyen» til «digital kultur»