Bli frivillig

GlobeLAN kan ikke arrangeres uten mange frivillige, og vi tar alltid inn nye mennesker i crew hvert arrangement. Har du lyst til å prøve deg, så søk crew i Partysys!

 

Alle som er crew på GlobeLAN får gratis inngang og mat, i tillegg til mange nye venner, mot at de jobber noen timer i løpet av helgen. Beskrivelse av de forskjellige crewene du kan søke til står under.

Sikkerhet

Sikkerhetscrewet er vakter ved inngangen og sørger for at alle har betalt billett, og går vaktrunder i hallen for å sjekke at alle har det bra, og at reglene våre blir fulgt.

Kiosk

Kioskcrew står i kiosken, og selger brus, godteri og mat, og sørger for at ingen skal sulte på GlobeLAN.

Crewcare

Crewcare er ansvarlig for å lage mat til alle i crew, og sørger for at alle som er crew skal få en fantastisk helg.

Game

Gamecrew er ansvarlig for gjennomføring av konkurransene våre. De som søker gamecrew forventes å ha god erfaring med spillene vi har konkurranse i, i tillegg til at de bør ha noe erfaring med å styre gameservere i spillene, eller å gjennomføre turneringer

Teknisk

Teknisk crew er ansvarlige for å sette opp strøm og nettverk. De som kommer inn i dette crewet forventes å ha erfaring med enten strøm eller nettverk fra før.

Info

Infocrew svarer på spørsmål deltagere måtte ha på Facebook, Discord og i infodesken på GlobeLAN. De som er i infocrew forventes å kjenne GlobeLAN godt nok til at de vet hvordan de skal få svar på de fleste spørsmål deltagere har.