Minecraft

Kreative

Bygg hva du vil!

Slipp fantasien løs og bygg hva du/ dere vil. Du/dere vil deretter bli vurdert etter: Kreativitet, gjennomføring, tema, detaljer, stil og størrelse av en jury.

 • Du må ha laget bidraget selv, eller i samarbeid med andre.
 • Det er lov å jobbe sammen (Se serverkommandoer)
 • Griefing av andres bidrag eller server kan medføre advarsel eller utestenging.
 • Overdreven bruk av dispensere, dropper eller andre ting som kan spamme, kan medføre advarsel eller utestenging.
 • Barnslig oppførsel, overdreven klaging eller plaging av andre kan medføre advarsel eller utestenging.
 • Banneord på skilt, banneord i store bokstaver, gigantiske peniser og lignende vil bli fjernet og medfører advarsel eller utestenging.
 • Ingen hjelpemidler er tillatt. Eks «Builder’s help».
 • Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise et bidrag for enhver årsak vi finner passende.

Survival games

Kjemp til siste slutt!

Kart: Hemmelig

Tid: Til vinner er avgjort

Vinner: Deltakeren som står igjen til slutt.

Du vil bli plassert i en verden med mange andre spillere, og må overleve på det du finner og klarer å skaffe av ressurser.

 • Du kan samarbeid med andre, men det er kun en vinner.
 • Banneord på skilt, banneord i store bokstaver, gigantiske peniser og lignende vil bli fjernet og medfører advarsel eller utestenging.
 • Ingen hjelpemidler er tillatt. Eks «Builder’s help».
 • Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere eller utestenge deltakere for enhver årsak vi finner passende.