Overwatch

Påmelding

Meld på ditt lag på toornament (klikk her). Check-in påkrevd ved å kontakte game-desk ved ankomst.

Premier

  1. 1250 kr
  2. 750 kr
  3. 500 kr

Regler hentet fra Gamer.no

1. Innledene bestemmelser

1.1 Virkeområde

Dette reglementet gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Overwatch som organiseres på GlobeLAN av VDU. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser. Reglementet er hentet og likt som telenorligaen og Gamer.no.

1.2 Definisjoner

1. Det er fire spillmoduser i Overwatch:

2. Seiersbetingelser:

Det laget som sikrer flest kontrollpunkt innen tiden utløper

Laget som får payloaden til det siste kontrollpunktet raskest. Om ingen lag når det siste kontrollpunktet, vil laget som får payloaden lengst vinne

Spilles som best av tre. Laget som sikrer to kontrollpunkt vinner. Lagene skal ta skjermbilde fra hvert kontrollpunkt

Består av seiersbetingelser fra både Assault og Escort

Dersom Assault/Escort/Hybrid ender opp uavgjort/Sudden Death vil det bli spilt tiebreaker på et forhåndsbestemt Control-kart i best av tre-format

3. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:

4. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når et av lagene har oppnådd seier i majoriteten av periodene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt

2. Kampavviking

2.1 Innstillinger

Alle kamper skal spilles på europeiske servere, med den nyeste versjonen av spillet.

Det er tillatt at lagenes trenere ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får mer informasjon enn sine egne spillere. Lobbyleder bestemmer i samråd med laglederne hvem som skal settes som «spectators».

Instillinger i spillet:

2.2 Kampformat

I seriespill spilles det fire kamper.

I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall antall kamper som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall seire som beskrevet i pkt. 1-2. Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i en turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5.

2.3 Valg og elimineringprossessen, restiksjoner og sidevalg

Elimineringsprossessen skjer manuelt. Lagene prøver å bli enig om et kart. Hvis dette ikke er mulig blir det avgjort med stein, saks, papir. Vinneren av sten, saks, papir velger kart, mens det andre laget velger side hvis det ikke er Control-kart.

Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører helter, kart eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.

2.4 Restart av periode

En periode restartes dersom noe skjer i løpet av de første 60 sekundene.

Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

2.5 Tiebreaker

I tilfelle uavgjort på Assault, Hybrid eller Escort vil det bli spilt en Best av 1 Control runde. Laget som først kontrollerer det første punktet fult, vil vinne den uavgjorte runden.

3. Spillregler

3.1 Tekniske problemer

Om en server går ned midt i en runde vil standardregel være å starte runden på nytt.

Hvis en server går ned på runde 2 eller 3 av et Control-kart skal lagene fortsette på samme bane med samme angrepsmål. Admins kan gi seieren til et lag om det kan bevises at laget uansett hadde vunnet om en server går ned.

3.2 Stopp av spillet

Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å stoppe spillet. Stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.

En administrator kan beordre spillet stoppet, eller stoppe spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.

Ved offline-arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

3.3 Tilkjenning av seier i kamp

GlobeLAN reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der GlobeLAN finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:

Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 1-2. Lag med flest poeng der uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.

Hvis lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier.