League of Legends

1. Innledene bestemmelser

Lag på tre og tre spillere kjemper mot hverandre i en turnering.

Server: EUW

Kart: Twisted Treeline

Tid: Til vinneren er avgjort

Vinner: Laget som ødelegger fiendens Nexus eller tvinger motstanderlaget til å gi opp.

Krav: Minst 16 champions (ink. 10 free rotation).

2. Krav for stopping av kamp

Ubevisst frakobling: En spiller som mister tilkoblingen til spillet pga. problemer eller hendelser med spillets klient, plattform, nettverk.

Kampforlating/Bevisst frakobling: En spiller som mister koblingen pga. spillerens handlinger (f. eks. forlater spillet).

Serverkræsj: Flere spillere som mister tilkoblingen til spillet pga problemer med serveren eller plattformen.

3. Prosedyrer for stopping av spill

En spiller som erfarer tekniske problemer, på et av lagene, kan når som helst spørre om game restart før first blood, eller før de første 5 minuttene av spillet har gått. Spilleren må ha gyldig grunnlag til dette. Alt fra at skjermkortet er svidd til stolen har knust er grunnlag til dette. I tillegg kommer konfigurasjonsproblemer som f.eks. Runes og Masteries som ikke fungerer ordentlig. (Turneringsarrangør eller hovedadmin avgjør). Spilleren må deklarere problemet i offentlig spillchat og deretter forlate kampen. Runden er da sett på som ugyldig, og skal restartes med mindre turneringsarrangør avgjør at atferden representerer skittent spill.

Dersom en ubevisst frakobling hender før de første 5 minutene av runden og før first blood eller en spiller sin klient kræsjer eller feiler med lasting etter champion select, skal kampen startes på nytt. Ellers, dersom en frakobling ikke skjer som beskrevet i forrige setning, skal kampen fortsette som normalt. Den spilleren kan reconnecte til spillet så fort som mulig.

Hvis en spiller forlater runden uten å spesifisere hvorfor fortsetter spillet som normalt.

Om en serverkræsj forekommer, er det opp til turneringsarrangør og bestemme om kampen skal A) Restartes. B) gi seieren til et av lagene (denne avgjørelsen blir bare gjort om et av lagene er i nærheten av seier, som f.eks. i nærheten av å drepe motspillerens Nexus)