Regler

Disse reglene gjelder for alle konkurranser arrangert på GlobeLAN i tillegg til regler for hver enkelte konkurranse. Konkurranse-crewmedlem med ansvar for en konkurranse er heretter referert til som Arrangør.

  • Vær hyggelig mot andre spillere og vis god sportsånd.
  • Alle spillere må være tilstedet på GlobeLAN under konkurransene
  • Spillere på lag kan ikke byttes ut under konkurransene etter at de er påmeldt. Arrangør kan lage unntak for dette ved spesielle behov.
  • Juksing er ikke lov
  • Resultater for en runde må rapporteres så fort runden er over og deltagere/lag må bekrefte poeng og vinner til arrangør.
  • Ved mistanke om juks eller annen dårlig oppførsel må spillere ta kontakt med arrangør umiddelbart.
  • Konkurranse ansvarlig er siste myndighet i beslutninger for alle resultater og deres bestemmelser skal følges av alle lag.