Timeplan

Dette er timeplanen til GlobeLAN 32. Vi minner om at avvik kan forekomme.