League of Legends Regler

Dette er GlobeLANs standardregler for LoL-compo. Hvilke compoer som arrangeres på hvert enkelt arrangement offentliggjøres per arrangement, og det er ikke sikkert at det blir compo i dette spillet. Følg med på www.globelan.no og på Facebook

Regler basert på offisielle regler for sesong 4.

Spill og generelle innstillinger
Det spilles 1 match per runde i innledende runder, og så BO3* (best av 3) i upper/lower-bracket finaler og grand final.
Konkurransemetode: 5 mot 5
Tillate kart: Summoner’s Rift
Modus: Tournament Draft
Bans per lag: 3
Tilatt tid per kamp: Til vinneren er avgjort
Spillvinner: Laget som ødelegger fiendens Nexus eller tvinger mostanderen til og gi opp.
Championvalg: Spillere kan bare bruke champions som er låst opp ved vanlige måter.
Restriksjoner: Det er ingen restriksjoner per dags dato. Turneringslederen eller hovedadministrator har lov til og legge til restriksjoner på items eller champions til enhver tid om det finnes kjente bugs.

Draft regler
Draftrekkefølge: Laget med bedre ranking i turneringen vil ha valget om og velge sin side som blå (First pick) eller lilla (Second Pick). Om det er likt mellom lagene bestemmes det av en Coin Flip. I en kamp hvor det spilles flere omganger, får taperen blå side (First pick) for neste omgang.

Draft mode foregår i et snake-draft format som følger: Blått lag = A; Lilla lag= B
Bans: ABABAB
Picks: ABBAABBAAB

Stopping av kampen
Krav:

Ubevisst frakobling: En spiller som mister tilkoblingen til spillet pga. problemer eller hendelser med spillets klient, plattform, nettverk. Kampforlating/Bevisst frakobling: En spiller som mister koblingen pga. spillerens handlinger (f. eks. forlater spillet). Serverkræsj: Flere spillere som mister tilkoblingen til spillet pga problemer med serveren eller plattformen.

Prosedyrer for stopping av spill
En spiller som erfarer tekniske problemer, på et av lagene, kan når som helst spørre om game restart før first blood, eller før de første 5 minuttene av spillet har gått. Spilleren må ha gyldig grunnlag til dette. Alt fra at skjermkortet er svidd til stolen har knust er grunnlag til dette. I tillegg kommer konfigurasjonsproblemer som f.eks. Runes og Masteries som ikke fungerer ordentlig. (Turneringsarrangør eller hovedadmin avgjør). Spilleren må deklarere problemet i offentlig spillchat og deretter forlate kampen. Runden er da sett på som ugyldig, og skal restartes med mindre turneringsarrangør avgjør at atferden representerer skittent spill. Dersom en ubevisst frakobling hender før de første 5 minutene av runden og før first blood eller en spiller sin klient kræsjer eller failer med lasting etter champion select, skal kampen startes på nytt. Ellers, dersom en frakobling ikke skjer som beskrevet i forrige setning, skal kampen fortsette som normalt. Den spilleren kan reconnecte til spillet så fort som mulig. Hvis en spiller forlater runden uten og spesifisere hvorfor fortsetter spillet som normalt. Om en serverkræsj forekommer, er det opp til turneringsarrangør og bestemme om kampen skal A) Restartes. B) gi seieren til et av lagene (denne avgjørelsen blir bare gjort om et av lagene er i nærheten av seier, som f.eks. i nærheten av å drepe motspillerens Nexus)

De følgende hendelsene vil bli sett på som skittent spill:
-Bruk av jukseprogram og/eller map hack program. -Bevisst frakobling uten gyldig grunn. -Bruk av innstillinger som går i mot standard- og tillatte innstillinger.
-Med vilje la motstander vinne en kamp.
-Usportslig eller forstyrrende atferd som upassende og/eller uprofesjonelle handlinger rettet mot en annen spiller eller turneringsarrangør.
-Bruk av spillbug som blir sett på av dommerene som urettferdig.
-Bruk av en ulovlig spiller.
-Oppdagelsen av skittent spill skal rapporteres til turnerings arrangør eller hoved admin. Aksjon etter dette blir da bestemt av disse.

 

3 tanker om “League of Legends Regler

  1. Tilbaketråkk: Spillkonkurransene på GlobeLAN 22! | GlobeLAN

  2. Tilbaketråkk: Lan Norge

  3. Tilbaketråkk: Spillkonkurransene på GlobeLAN 23 | GlobeLAN

Det er stengt for kommentarer.