Regler

§0 - Vær snill og grei

Den viktigste regelen på GlobeLAN er: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil

§1 Ansvar

GlobeLAN, GlobeLAN-crewet og Vestfold Digitale Ungdom står ikke ansvarlig for deg eller ditt utstyr under arrangementet.

Inngang foregår på eget ansvar. Du erstatter det du ødelegger, med eller uten vilje, på ditt eller andres utstyr.

§2 Soving

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å sove andre steder enn angitte soveområder.

På disse plassene skal det være rolig. Bråking på disse områdene fører til bortvisning.

§3 Oppførsel

 • Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet.
 • Berusede Personer vil bli nektet adgang.
 • Voldelig oppførsel fører til bortvisning.
 • Røyking skal foregå på påvist område.
 • Ferdsel og opphold på avstengte rom, avsperret område, tak og lignende er ikke tillatt.
 • Vi slår hardt ned på hærværk og tukling med andres utstyr.

§4 Høytalere

Vi forventer at dere tar hensyn til alle oss andre, og demper volumet hvis noen ber om det. Hvis ikke vil vi nekte bruk av anlegget.

Det er fint om de fleste av dere holder dere til vanlige PC-høytalere, altså ikke ekstern forsterker. Det er ikke ubegrenset strøm tilgjengelig på radene, og hvis strømmen går, så kan det hende at vi nekter deg å bruke høytaler med ekstern forsterker.

§5 Utstyr

 • Det er ikke lov å koble til hvitevarer til vårt strøm-nett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende.
 • Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen (Internett/LAN), og en kontakt i strømnettet vårt.

§6 Generelt

 • Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.
 • Det er maks en plass per person, med mindre annet er avtalt med arrangørene på forhånd. Dersom det bestilles mer enn en billett, kan arrangørene slette billetten uten forvarsel. Det gis ikke rett til refusjon av billettprisen
 • Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte.
 • Problmer med strøm eller nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning eller lignende gir ikke rett til refundering av billetten.
 • Kommersiell virksomhet, salg og lignende krever tillatelse fra arrangør.
 • Disse reglende er gjeldene for GlobeLAN arrangementet, og kan forandres fortløpende.
 • I tillegg til disse reglene gjelder beskjeder fra crew, admins , hovedansvarlig og brannledere.
Typisk merking av avsperrede områder.
Deltakere spiller i arkaden -GlobeLAN26